Hare Majesteit de Koningin heeft het Erekruis in de Huisorde van Oranje toegekend aan drs. L.J.C.D. Mol, oud-orthopedisch chirurg van het Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag.

Dokter Mol heeft in de afgelopen jaren de Koningin behandeld voor orthopedische klachten. De versierselen zijn op 23 augustus jl. op Paleis Noordeinde aan dokter Mol uitgereikt.

bron:RVD