Op 4 januari 2006 heeft het gerechtshof te Arnhem arrest gewezen in de strafzaak tegen J. van den H. betreffende de vechtpartij met dodelijke afloop bij discotheek ‘Starlight’ te Nijkerkerveen op 21 november 2004. Deze vechtpartij kostte het leven aan F.G. H. Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht voor zware mishandeling de dood tengevolge hebbend.

Op grond van verklaringen van omstanders achtte het hof bewezen dat verdachte het slachtoffer één of meer keer met de vuist tegen het hoofd heeft geslagen. Het slachtoffer overleed kort daarop. Verdachte werd vrijgesproken van de primair tenlastegelegde doodslag.
Overwegingen
Bij de strafoplegging heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte zonder aanleiding van betekenis de confrontatie heeft gezocht met het slachtoffer. Bij het verlaten van de discotheek op zijn fiets schampte het slachtoffer per ongeluk licht tegen de schouder van verdachte. Verdachte zocht daarop ruzie met het slachtoffer en een van diens vrienden.

In de vechtpartij die volgde, oefende verdachte zodanig geweld uit op het hoofd van het slachtoffer dat deze fataal hersenletsel opliep.Verdachte is al eerder veroordeeld voor mishandeling en voor het plegen van openlijk geweld, waarvan eenmaal met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.Het optreden van verdachte heeft diepe gevoelens van afschuw en onrust opgeroepen in de samenleving. Een dergelijk feit draagt naar het oordeel van het hof in hoge mate bij tot gevoelens van onveiligheid bij het uitgaand publiek.Voor de nabestaanden, de familie en vrienden, van het slachtoffer betekent het verlies van een dierbare een immens en diep verdriet. Deze gevoelens worden nog versterkt door het besef van de gewelddadige wijze waarop het nog jonge slachtoffer het leven heeft verloren.
Bij de strafoplegging heeft het hof, in het voordeel van verdachte, rekening gehouden met de nog jeugdige leeftijd van de verdachte.
Bron: Gerechtshof Arnhem