De ministerraad heeft besloten de EU-richtlijn energieprestaties van gebouwen niet op korte termijn in Nederland in te voeren. Op grond van deze richtlijn dienen
(woon)gebouwen op het moment van koop, verkoop of oplevering te zijn voorzien van een energieprestatiecertificaat dat inzicht geeft in de energiekwaliteit van het
(woon)gebouw.

De richtlijn zou formeel per 4 januari 2006 worden omgezet in Nederlandse regelgeving. Vanwege de hoge administratieve lasten die de richtlijn met zich meebrengt, zal het kabinet in overleg treden met de Europese Commissie om te kijken of de richtlijn kan worden aangepast.

bron:RVD

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular