In maart was het uitvoervolume van goederen, na correctie voor werkdageffecten, 9 procent groter dan in maart 2005. Het groeitempo van het uitvoervolume was hiermee hoger dan in de eerste twee maanden van 2006 en ook hoger dan gemiddeld in 2005.

Het volume van de ingevoerde goederen was in maart 11 procent groter dan een jaar eerder. Ook de volumegroei van de invoer was hoger dan in de eerste twee maanden van dit jaar en beduidend hoger dan gemiddeld in 2005. De in- en uitvoerprijzen waren in maart 5 procent hoger dan een jaar eerder. In januari waren de prijzen nog 8 procent hoger, in februari waren de prijsstijgingen al wat minder groot. Vanaf de tweede helft van 2005 tot en met januari 2006 liepen de prijsstijgingen nog op.
De waarde van de uitvoer was in maart 18 procent hoger dan een jaar eerder en bedroeg 28,5 miljard euro. De waarde van de invoer was met 24,8 miljard euro eveneens 18 procent hoger. Zowel de waarde van de invoer als de uitvoer is de hoogste waarde ooit in een maand gemeten. Het handelsoverschot is uitgekomen op 3,7 miljard euro. Maart telde dit jaar een werkdag meer dan vorig jaar. Bij de waardeontwikkeling is hiervoor niet gecorrigeerd. Net als in voorgaande maanden is de waarde van de buitenlandse handel met de niet-EU-landen in maart meer toegenomen dan die met de EU-landen.
 
bron:CBS