Alle partijen in de Visserijcommissie van het Europees Parlement steunen het reddingsplan voor de Europese aal van CDA Europarlementariër Albert Jan Maat.
Zeer binnenkort zal het dagelijks bestuur van de Europese Unie, de Europese Commissie, met een reactie komen.

Volgens de visserijcommissie zal die reactie de volgende punten moeten bevatten:
1. de lidstaten moeten nationale beheersplannen opstellen die de volgende elementen bevatten:
a) treffen van technische maatregelen bij hindernissen in waterwegen 
    waardoor de trek van de aal wordt geoptimaliseerd.
b) beperking van de visserij-inspanningen door zowel de beroeps- als de
    sportvisserij door tijdelijke vangstverboden en / of beperking van de
    vangstcapaciteit, waarbij de nationale verschillen in de wijze van visserij
    moeten worden gerespecteerd.
c) een vergroting van de uitzet van glasaal binnen de Europese binnenwateren.
2. het zodanig aanpassen van het vangst- en exportbeleid voor aal dat er voldoende glasaal beschikbaar komt voor de natuurlijke trek en voldoende glasaal voor een redelijke prijs beschikbaar komt voor de uitzetting in de natuurlijke aalhabitat in Europa door de beperking van export van aal naar Azië.
3. voorstellen te doen om de sociaal-economische gevolgen van een beperking van de glasaalvangsten en -exporten op te vangen
4. een aparte budgetlijn op te nemen in de visserijbegroting voor de cofinanciering van de herstructurering van de binnenvisserij in Europa en om de gevolgen van een ander beleid in de glasaalsector op te kunnen vangen.
5. nader onderzoek laten verrichten naar de rol van klimaatveranderingen in relatie tot de teruggang van de aalstand.
6. onderzoek te doen naar de eventuele belemmeringen in de oceanen voor de natuurlijke aaltrek naar de Saragossazee
7. onderzoek te doen naar de gezondheid van de aal en de belemmeringen die externe effecten als PCB's en visziekten kunnen hebben op een succesvolle uittrek
8. onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de ondersteuning van het veranderingsproces ondermeer door toegang tot het Europese Visserijfonds

Paling is in sommige lidstaten al een bedreigde diersoort geworden. 'De stand van paling is in de Europese Unie in de afgelopen 20 jaar met de helft teruggelopen. Als we niet snel in actie komen is het snel afgelopen met de paling', aldus Albert Jan Maat, lid van het Europees Parlement van het CDA en visserijwoordvoerder.

Paling is van oudsher een Europese vissoort waarnaar veel vraag bestaat. Paling is een trekvis. Vruchtbare paling trekt vanuit Europese rivieren en meren naar de Saragossazee om te paaien. De kleine glasalen zwemmen vervolgens terug richting Europa waar zij via rivieren landinwaarts trekken. De palingstand staat onder druk omdat massaal op glasaal wordt gevist. De prijs van glasaal is in de laatste jaren daardoor enorm gestegen. De gevangen glasaal wordt in China opgekweekt tot paling en verkocht op de binnenlandse- en buitenlandse markt. Het gevolg is dat nog maar weinig glasalen het Europese vasteland bereiken en zich dus niet kunnen voortplanten. Het massaal wegvangen van de glasaal draagt dus in grote mate bij aan de neerwaartse spiraal van de palingstand in Europa.

Maat: 'In veertig jaar tijd is de glasaalpopulatie met 95 procent teruggelopen en de palingstand met zestig procent. Binnenlandse beheersplannen voor de paling halen niets uit als niets wordt gedaan aan de glasaal. Het is dus nu of nooit, aldus Albert Jan Maat, 'om te zorgen dat de paling blijft.'

bron:CDA