Và³à³rdat in Nijmegen op 19 juli aanstaande de à¨chte Vierdaagse start wordt een wel hà©à©l bijzondere versie van deze wandelmars door Limburg gelopen tussen Maastricht en Nijmegen van 14 tot en met 18 juli!

Mosae Magus Trajectum heet deze tocht, met als deelnemers bijna honderd ondernemers, over het legendarische Pieterpad.

In de Romeinse tijd heette Maastricht Mosa Trajectum, Nijmegen heette Novio Magus en de titel Mosae Magus Trajectum geeft de route weer, de weg die van Maastricht naar Nijmegen leidt.

De stad Nijmegen viert dit jaar dat zij 2000 jaar oud is en maakt daarmee aanspraak op de titel ´Oudste stad van Nederland', die voorheen aan Maastricht toekwam. Nijmegen ontleent die aanspraak aan een z.g. Godenpijler die in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de bodem werd gevonden, waardoor de leeftijd van de stad onomstotelijk werd bewezen.

Ongeveer 100 ondernemers, voornamelijk uit de regio Nijmegen en een aantal uit Limburg zullen de eretitel ´Oudste stad van Nederland' nu symbolisch ophalen in Maastricht - de stad die het afgelopen jaar werd uitgeroepen tot ´beste stad', met de ´beste burgemeester'en de ´beste universiteit'  -  en brengen naar Nijmegen waar zij  de titel aanbieden aan de Burgemeester van Nijmegen.

Het initiatief voor deze tocht werd genomen door een aantal ondernemers in het kader van de festiviteiten rond het 2000-jarig bestaan van de stad. Het laat zich raden, welke economische spin-off de tocht kan hebben als zelfs maar een klein percentage van alle ideeën die onderweg geboren worden, uiteindelijk gerealiseerd wordt! Daarnaast zullen natuurlijk tussen de verschillende ondernemers uit de beide regio's vriendschappen ontstaan en visies worden uitgewisseld.

De Maastrichtse wethouder Hoogma zal het gezelschap namens het Gemeentebestuur van Maastricht ontvangen op het Maastrichtse stadhuis op donderdag 14 juli aanstaande en de nieuwe Limburgse Gouverneur , de heer Leon Frissen zal op zaterdag 16 juli een deel van de etappe tussen Roermond en Venlo meelopen.

In het gezelschap zal tenminste à©à©n deelnemer geheel gekleed als Romein delen van de route lopen, het Romeinse Keizerrijk vertegenwoordigen en acte de prà©sence geven tijdens de intocht van de groep wandelaars die plaatsvindt tijdens de opmaat van de à¨chte Vierdaagse van Nijmegen, de Vlaggenparade in het Goffertstadion op maandagavond 18 juli.

bron:Stichting Mosae Magus Trajectum