Unilever heeft vandaag aangekondigd dat zij besloten heeft het grootste deel van haar diepvriesactiviteiten in Europa te verkopen. De diepvriesactiviteiten in Italië blijven behouden. Patrick Cescau, Group Chief Executive, zei: "Het besluit om het grootste deel van onze Europese diepvriesactiviteiten te verkopen was moeilijk. Het is jarenlang een succesvolle activiteit voor ons geweest, we hebben een aantal fantastische consumentenmerken gecreëerd, met gedenkwaardige reclamecampagnes, en deze merken hebben reële waarde gecreëerd voor onze aandeelhouders."

"Hoewel we in de afgelopen jaren veel vooruitgang hebben geboekt in het vergroten van de winstgevendheid, is het moeilijk gebleken verdere groei te realiseren. Na een grondige studie hebben we besloten dat de verkoop van het grootste deel van de Europese diepvriesactiviteiten voor ons de beste manier is om waarde te creëren."
In Unilevers onderzoek, dat in september 2005 werd aangekondigd, zijn alle opties voor de diepvriesactiviteiten bekeken. De conclusie van het onderzoek is dat een groeistrategie voor deze activiteiten onvoldoende waarde zou opleveren voor Unilever.
Unilever concludeerde dat haar populaire diepvriesmerken meer groeimogelijkheden hebben onder een andere eigenaar en dat afstoting de beste optie is. Zij is tevens tot de conclusie gekomen dat nu het juiste moment is om afstoting in overweging te nemen, omdat de verkoop een eerste aanzet kan zijn tot de verwachte consolidatie van de diepvriessector in de toekomst. De Italiaanse diepvriesactiviteit zal deel blijven uitmaken van Unilever. Patrick Cescau zei: "We zijn van mening dat het een juiste beslissing is ons Italiaanse diepvriesbedrijf te behouden, omdat het hier gaat om een attractief bedrijfsonderdeel met goede groeiperspectieven. Het heeft goed gepresteerd, heeft een leidende marktpositie en is in een aantal opzichten van strategisch belang. Het is ons grootste bedrijf in Italië en het behoud ervan is van groot belang voor toekomstige relaties met de handel. In Italië is ook de basis gelegd voor de innovatie en technologie in het populaire segment van diepvriesmaaltijden, dat inmiddels zeer succesvol is gebleken in de Verenigde Staten."
In de loop der tijd heeft Unilever veel activiteiten en fabrieken aangekocht en verkocht. Zij zal op verantwoorde en professionele wijze omgaan met de betrokken werknemers. Unilever is zich zeer bewust van de consequenties voor de werknemers en streeft ernaar in de betrokken landen nauw samen te werken met werknemersvertegenwoordigers. Het is Unilevers voornemen de diepvriesactiviteiten te verkopen als een goede prijs wordt geboden, als geheel of in onderdelen en op going-concern basis.
 
bron:Unilever