Univà© Zorg steekt de komende drie jaar telkens circa een half miljoen euro in de ondersteuning van het Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO). De uitvoering ervan volgt de zorgverzekeraar op afstand. Voor Univà© Zorg is het project pas is geslaagd als straks meer dan 75 procent van de deelnemende FTO-groepen niet alleen tijdelijk, maar ook duurzaam op een hoog niveau kunnen functioneren.

Regelmatig vindt overleg plaats tussen huisartsen en apothekers. In deze FTO-overleggen komen zaken aan bod zoals het voorkeursmiddel bij een bepaalde aandoening, wat te doen bij bijwerkingen of bijkomende ziektes. In het FTO worden beleidsafspraken gemaakt. Univà© Zorg is à©à©n van de zorgverzekeraars die dergelijk FTO-overleg stimuleert door een vergoeding te geven aan de deelnemende huisartsen en apothekers.

Uit een FTO-peiling van het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik (DGV) kwam de 'Univà©-regio' Noord-Holland Noord vorig jaar als beste regio uit de bus. DGV voert sinds 2002 in opdracht van het ministerie van VWS een jaarlijkse FTO-peiling uit. Doel van deze peiling is in kaart te brengen hoe het er voor staat met de kwaliteit van functioneren van de bijna 830 FTO-groepen in Nederland.

Jan Stenger, directeur Zorgbeleid van de Univà© Zorg: 'Er is inmiddels een systeem van certificering van FTO groepen ontwikkeld. Hoe hoger het niveau van een groep is, hoe hoger de beloning. Zo wordt kwaliteit beloond. Elke FTO-groep in Noord-Holland-Noord kan zich jaarlijks inschrijven voor een bepaald streefniveau van functioneren. Bij het bereiken daarvan wordt ondersteuning geboden door externe deskundigen en coà¶rdinatie vindt plaats door een extern eerstelijns bureau', legt Stenger uit.

'Na afloop van het jaar worden groepen beoordeeld en gecertificeerd. Wij verwachten een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de farmaceutische zorg en zijn van mening zo uiteindelijk ook op een zuivere wijze onnodige kosten te kunnen voorkomen', meent Stenger.

Bron: Univà©