De Groningse faculteit voor wiskunde en natuurwetenschappen moet 4,8 miljoen euro bezuinigen. Het grootste deel van het geld, 3 miljoen euro, moet uit een reorganisatie komen. Daarbij vallen 35 gedwongen ontslagen en zullen ook nog eens 10 volle arbeidsplaatsen door natuurlijk verloop verdwijnen. De andere 1,8 miljoen euro komt onder andere uit bezuinigingen op de onderzoeks- (500.000 euro) en onderwijsinstituten (300.000 euro). Ook wil het faculteitsbestuur de 1e geldstroom voor promovendi opschorten.

Het faculteitsbestuur maakte tevens bekend dat het de topmasters te duur vindt. Voorstellen voor bezuiniging zijn onder andere het afschaffen van de promotiegarantie. De bezuinigingsplannen zijn al goedgekeurd door de faculteitsraad en het College van Bestuur. Op 1 maart worden de plannen aan de bonden voorgelegd. Het plan komt na een reeks vergelijkbare bezuinigingen bij andere bètafaculteiten, waaronder die van de Universiteit Twente, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit.
bron:RUG