Eveline Crone start in augustus aan de Universiteit Leiden een onderzoek naar hoe hersenen zich ontwikkelen bij opgroeiende kinderen. Ze zoekt 200 kinderen tussen 8 en 18 jaar uit Leiden en omgeving die haar hierbij willen helpen.

Eveline Crone
Eveline Crone Eveline Crone is psychologe en ze is vooral geïnteresseerd in het voorste deel van de hersenen. Daar worden allerlei denktaken, maar ook de emoties geregeld. Tot nu toe heeft nog niemand in kaart gebracht hoe dit gebied zich bij opgroeiende kinderen ontwikkelt. Crone vermoedt dat het emotionele deel ervan pas vrij laat volgroeid is. Dit deel verwerkt signalen die het lichaam afgeeft bij risicovolle beslissingen, dat zijn beslissingen die stress veroorzaken, bijvoorbeeld als kinderen moeten kiezen tussen à©à©n koekje nu of drie koekjes morgen.
Signalen die worden opgeroepen door zulke beslissingen zijn bijvoorbeeld een vertraagde hartslag, zweten en een snellere ademhaling. Kinderen voelen deze signalen wel, maar ze laten ze geen rol spelen bij de keuze die ze maken . Ze zijn daardoor eerder geneigd om keuzes te maken die ongunstig zijn voor de lange termijn. Ze gaan bijvoorbeeld roken omdat ze daarmee scoren bij hun vrienden. Voor de gevolgen op lange termijn een nicotineverslaving - zijn ze blind.

'Ik wil er alles aan doen om het onderzoek voor de kinderen zo leuk en leerzaam mogelijk te maken, vertelt Eveline Crone. Ik maak een website waarop ze van tevoren al kunnen zien wat we precies gaan doen. En na afloop krijgen ze een foto van hun eigen hersenen mee. De kinderen moeten taakjes uitvoeren op de computer. Ze krijgen bijvoorbeeld getallen te zien en moeten raden of het volgende getal hoger of lager is. Tijdens het onderzoek liggen ze met hun hoofd in een hersenscanner, zodat de onderzoekers kunnen zien

Onderzoek
Crone en Amerikaanse collegas geven
kinderen uitleg over hun onderzoek
welke delen van hun hersenen bij een bepaalde taak in actie komen. Tegelijkertijd worden hun hartslag, hun ademhaling en hun zweetproductie gemeten.

Al die apparaten zijn best spannend voor ze en daarom bouwen we een soort oefenscanner, vertelt de onderzoekster. Deze ziet er precies hetzelfde uit als de echte scanner, alleen werkt hij niet echt. De kinderen mogen ermee spelen, zodat ze kunnen wennen aan de bewegingen en geluiden die het apparaat maakt. In Amerika heb ik op deze manier heel veel onderzoek gedaan en nog nooit ben ik een kind tegen gekomen dat het niet leuk vond. Om te zien hoe de hersenen zich ontwikkelen, wil Crone elk kind op drie verschillende leeftijden onderzoeken.

Eveline Crone werkt op dit moment bij het Center for Mind and Brain in de Verenigde Staten. De wetenschapster heeft in maart een zogenaamde Veni-subsidie gewonnen. Dat betekent dat ze van NWO (de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek) 200.000 euro krijgt om drie jaar lang onderzoek te doen. Ze kreeg de prijs van NWO, omdat die haar onderzoek belangrijk en vernieuwend vindt. Een Veni-subsidie is bedoeld voor jonge, veelbelovende onderzoekers die nog niet zo lang geleden gepromoveerd zijn. Aan de Universiteit Leiden hebben afgelopen voorjaar elf onderzoekers zon Veni-subsidie gekregen.

Crone zoekt kinderen voor onderzoek

Eveline Crone zoekt voor haar onderzoek kinderen die geboren zijn tussen 1987 en 1997 en die zich normaal ontwikkelen. Het eerste onderzoek zal plaatsvinden in 2005-2006. Het is de bedoeling dat de kinderen na 3 tot 4 jaar nog een keer terug komen.

bron:Universiteit Leiden