UPC ziet zich genoodzaakt te reageren op foute berichtgeving in de media en op de website van het Ministerie van Economische Zaken.Deze berichtgeving heeft betrekking op de plannen van UPC voor de grootschalige introductie van digitale televisie.

In de berichtgeving stelt Minister Brinkhorst ten onrechte dat UPC besluiten zou hebben genomen met betrekking tot enkele zaken, zoals tariefsverhogingen per 1 januari 2006 en het tijdstip van levering van decoders bij alle klanten. UPC wil echter benadrukken dat hierover geen besluiten zijn genomen en tevens geen officiële mededelingen zijn gedaan.

Feitelijk onjuist is ook dat er een digitale decoder voor elke televisie nodig is.
Aangezien analoge televisie blijft bestaan, kunnen klanten altijd op elk televisietoestel analoge televisie blijven kijken. Daarbij moet wel worden aangetekend dat UPC op dit moment niet in staat is voortdurend het analoge TV signaal door te geven en een ongestoorde internetverbinding te garanderen.

UPC heeft in het voorjaar van 2005 aangeven dat het in het najaar mededelingen zal doen over de introductie van digitale televisie. Dit is nog steeds het plan.

bron:UPC