Per 10 juli gaat kabelprovider UPC in Alkmaar 6 Europeese informatieve zenders en RTL Television inruilen voor het culturele canaal Arte. Volgens een woordvoerder van UPC kunnen noch de Almaarse Programmaraad noch de abonnees hier nog iets aan veranderen. Commerciele overwegingen van UPC hebben de doorslag gegeven. Het gaat om de kanalen BBC World, WDR, NDR, TVE en RaiUno die verdwijnen. Alle frequenties zullen overigens veranderen, een team staat klaar om burgers te helpen de TV opnieuw in te stellen.

UPC nam enkele jaren geleden het Alkmaarse kabelnet over met de herhaaldelijke belofte dat het aantal zenders in het basispakket niet zou verminderen. Daarvoor behoorde het kabelnet aan de gemeente en de woningcorporaties. De programmaraad van de Alkmaarse Kabel heeft geen enkele inspraak bij het beleid van UPC.

bron:UPC