De USDA geeft in haar meest recente rapport een analyse van de Nederlandse markt. Conclusie van de analyse is dat palmolie aan belang toeneemt vanwege de uitbreiding en nieuwbouw van de raffinagecapaciteit.

In totaal gaat het om drie projecten, waarbij bijna een verdubbeling van de huidige capaciteit wordt gerealiseerd. Overigens zal de import van geraffineerde palmolie niet verdubbelen, omdat nu reeds geraffineerde palmolie wordt geïmporteerd.

Naast voedingsmiddelentoepassingen is palmolie ook geschikt zijn voor energietoepassingen, aldus het rapport. Het gaat daarbij over palmolie als brandstof voor elektriciteitsopwekking en als grondstof voor biodiesel. Hoewel het smeltpunt van palmolie tamelijk hoog ligt kan het door een juiste bewerking geschikt worden gemaakt voor de productie van biodiesel, eventueel in combinatie met sojaolie, zodat het kan voldoen aan de Europese biodieselnorm EN 14214.

bron:Produktschap Margarine