Met de invoering van reïntegratiecoaching, de nieuwe werkwijze van UWV bij de
begeleiding van werkzoekenden, kan UWV maatwerk leveren aan zijn klanten. Dankzij
reïntegratiecoaching kunnen werkzoekenden sneller starten met een  reïntegratietraject. UWV kan echter nog niet aantonen dat door reïntegratiecoaching meer mensen aan het werk komen dan voorheen. Dat blijkt uit het rapport "De kortste weg naar werk", een onderzoek naar reïntegratiecoaching WW bij UWV van de Inspectie Werk en Inkomen dat maandag is gepubliceerd.

Vanuit de Wet structuur uitvoering werk en inkomen (SUWI) zijn het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) en gemeenten verplicht om een klantmanager aan te wijzen als vast aanspreekpunt voor werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. UWV voert daarom bij uitvoering van de Werkloosheidswet (WW) de reïntegratiecoach in, opvolger van de casemanager. UWV wil hiermee uitkeringsgerechtigden beter dan voorheen begeleiden bij het vinden van werk.
De inspectie heeft in haar onderzoek gekeken naar een aantal experimenten waarin de nieuwe werkwijze is getest. Daaruit blijkt onder meer dat de meerwaarde van de reïntegratiecoach vooral ligt in het kunnen leveren van maatwerk aan de individuele klant. Hij kan bijvoorbeeld bij een reïntegratiebedrijf alleen die onderdelen uit
een reïntegratietraject inkopen die de uitkeringsgerechtigde nodig heeft. Ook kan  hij instrumenten inzetten van alle ketenpartners (UWV, CWI en gemeenten). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om korte scholingstrajecten gefinancierd door UWV, sollicitatietrainingen door CWI of sociale activeringsinstrumenten van de gemeente.
Om maatwerk te kunnen leveren, is het van belang dat de reïntegratiecoach persoonlijk contact onderhoudt met de professionals van CWI en gemeenten over zijn klanten. Met hen overlegt hij welke inzet uit het dienstenaanbod voor de betreffende klant het meest effectief is. Volgens de inspectie bestaat het risico dat deze persoonlijke informatie-uitwisseling verdwijnt als het digitale klantdossier wordt ingevoerd, zoals het plan is volgens het gezamenlijke werkprogramma van de ketenpartners.
bron:IWI