Het UWV heeft meegedeeld geen betalingen meer te kunnen doen voor eind december. De reden is dat de computerprogramma's moeten worden veranderd en aangepast aan de veranderde belastingregels en de nieuwe zorgwet. In januari zal er geen inhouding van ziekenfondspremie meer plaatsvinden. Het betaalsysteem van UWV is daarom platgelegd.

Naar verwachting zijn honderden uitkeringsgerechtigden de dupe van de maatregel. Vooral bedrijven die na half december failliet zijn gegaan laten nu werknemers achter die rond de kerst en de jaarwisseling geen loonbetaling zullen ontvangen. Ook voorschotten kunnen niet verstrekt worden. Veel van deze werkemers vrezen dan ook per 1 januari de nieuwe premie van de zorgverzekering niet te kunnen betalen evenmin als de huur en andere vaste lasten. Pas in de loop van januari zal het UWV naar verwachting weer in staat zijn betalingen te verrichten.
bron:UWV