Twee leden van Fathers 4 Justice (F4J) zijn woensdagochtend gebarricadeerd op het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming in Alkmaar (Kennemerstraatweg 8) .  Beide Superpapa's, Spiderman en Batman, hebben het gebouw om 6 uur vanochtend beklommen.

Het protest volgt op de beklimming van het Engelse parlement gister. Peter Tromp, woordvoerder van Fathers 4 Justice deelde mee dat de actie zich richt op het verdeelbeleid van minister Donner en zijn kinderbescherming. Een beleid dat kinderen met opzet de helft van hun familie ontneemt.

"Donner heeft nu een kans om beide ouders in het leven van hun kinderen te behouden door de doorvoering van de hervormingsvoorstellen uit het wetsinitiatief op voortgezet gelijkwaardig ouderschap van de VVD niet langer te hinderen" volgens Fathers 4 Justice.

In plaats daarvan voert de kinderbescherming nu zelfs een campagne om buitensluiting en discriminatie van een van de ouders overeind te houden. Zij blijven daarbij kiezen tussen de ouders in plaats van het recht van het kind op beide ouders te beschermen. Daarbij wordt in 9 van de 10 gevallen gekozen voor de moeder en worden kinderen buiten gesloten van de andere ouder, veelal de vader, en de helft van hun familie.  De kinderbescherming speelt hierin een dubieuze maar beslissende rol als adviseur van de rechter.

"Doordat kinderen zo worden afgesneden van de familiebanden met hun vaders, oma's en opa's worden zij door deze instanties vaak in gevaar geplaatst. Dat de kinderbescherming daarbij meldingen van bezorgde vaders bovendien als niet serious ter zijde schuift, maakt de risico's nog groter" zegt Tromp.

Meer dan 500.000 Nederlandse kinderen (1op elk 5e kind uit de Nederlandse bevolking) groeien hierdoor nu in eenzaamheid en isolement van de eigen familie op. Kinderen hebben de betrokkenheid van beide ouders en hun verdere familie in hun leven nodig - iets dat Donner hen blijkbaar niet wil toestaan.

Morgen wordt in de Tweede Kamer over het wetsinitiatief op voortgezet gelijkwaardig ouderschap na scheiding van kamerlid Luchtenveld (VVD) gedebatteerd. Luchtenveld beschermd het recht van een kind op beide ouders. Het wetsinitiatief plaatst beide ouders op gelijke voet en vraagt hen om in onderling overleg tot goede regelingen te komen over de verdeling van hun ouderschap na de scheiding in de vorm van een aan de rechter voor te leggen ouderschapsplan. In tegenstelling tot de huidige verdelende regeling van het ouderschap over de hoofden van beide ouders heen, grijpt de rechter in het wetsinitiatief van Luchtenveld pas in om een regeling voor de verdeling van het ouderschap na de scheiding op te leggen, wanneer beide ouders er samen niet uit komen. Pas dan legt de rechter dwingend een ouderschapsregeling op die uitgaat van de gelijkwaardige betrokkenheid van beide ouders.

Ouders roepen nu al ruim 35 jaar om deze dringende hervorming van het in een crisis geraakte familierechtsysteem bij scheiding.  Hoewel overal elders in Europa (vgl. bijv. het Belgische wetsvoorstel op verblijfsco-ouderschap) in de familiewetgeving een beweging naar gelijkwaardig ouderschap en het betrokken houden van beide ouders in het leven van hun kinderen wordt gemaakt, blijven minister Donner en zijn kinderbescherming koersen op eenouderschap.
 
Peter Tromp, woordvoerder van Fathers 4 Justice deelde mee dat het protest onderdeel is van een bredere serie protesten van Fathers 4 Justice en volgt op de Engelse protestactie van gisteren waarbij vader Guy Harrison van Fathers 4 Justice het dak van het Engelse parlement in Westminster beklom en bezet hield, terwijl ruim een week geleden de Canadese Fathers 4 Justice met de beklimming van de Cartier Bridge, een van de belangrijkste verkeersslagaders naar Montreal, er voor zorgden dat Canada een dag de adem inhield.
 
In de afgelopen twee jaar heeft Fathers 4 Justice zich ontwikkeld tot de grootste en snelst groeiende campagnegroep voor gelijkwaardig ouderschap in de wereld.

bron:F4J