Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) blijft optimistisch over de resultaten die tijdens de G8-top zijn bereikt. Volgens de minister is er geen mijlpaal bereikt, 'maar zijn de bakens wel verzet in een nieuwe, goede richting'.

De zeven rijkste industrielanden en Rusland kwamen op 6 en 7 juli bijeen in het Schotse Gleneagles om te praten over onder meer armoedebestrijding in Afrika.

De landen hebben afgesproken dat zij hun budgetten voor ontwikkelingshulp zullen verhogen. Samen met toezeggingen van de EU-lidstaten leidt dit tot een verdubbeling van de hulpbudgetten voor ontwikkelingssamenwerking voor 2010.

Ook hebben de G8-landen eerder gemaakte afspraken bevestigd over schuldenverlichting voor de armste landen. Daarnaast zijn zij bereid hun markten verder open te stellen en handelsverstorende subsidies terug te dringen. Een ander positief resultaat noemt Van Ardenne de steun voor de vredesmissies van de VN en de Afrikaanse Unie om de conflicten in Afrika op te lossen.

Volgens de minister is er ondanks deze positieve resultaten 'geen enkele reden om nu tevreden achterover te leunen'. Om de Millennium Ontwikkelingsdoelen te halen, moeten de rijke landen structureel 0,7% van hun Bruto Nationaal Product gaan besteden aan ontwikkelingshulp.

Verder moet tijdens de WTO-handelsconferentie in Hong Kong eind 2005 'een helder tijdpad' worden afgesproken voor het afschaffen van handelsverstorende subsidies en het openstellen van onze markten, aldus Van Ardenne.

bron:BZ