De actie 'Help slachtoffers aardbeving' van de samenwerkende hulporganisaties
(SHO)verdient alle steun; minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) geeft daarom 2 miljoen euro voor giro 800800. De minister vertrouwt er op dat haar gift gevolgd zal worden door giften van veel Nederlanders.

Van Ardenne: 'We zijn begin dit jaar massaal achter de slachtoffers van de tsunami gaan staan; we laten nu de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan, Afghanistan en India toch niet omkomen in de winterkou! Alles moet in het werk gesteld worden om te zorgen dat nog voor de winter invalt de twee miljoen mensen, die dakloos zijn geworden, een onderkomen krijgen en kunnen beschikken over voedsel, water en medicijnen. Alle hulp is nodig.'

Met de 2 miljoen euro voor de SHO-actie voor de slachtoffers van de aardbeving komt het totale bedrag dat Nederland beschikbaar heeft gesteld voor noodhulp in de getroffen gebieden op 14 miljoen euro. De eerder toegezegde bedragen worden ingezet via het VN-voedselprogramma (3 miljoen euro), via Unicef (3 miljoen euro), via het Nederlandse Rode Kruis (1 miljoen euro), via het Internationale Rode Kruis (1,5 miljoen euro), via de VN-hulporganisatie voor coà¶rdinatie (0,5 miljoen euro), via Save the Children (0,5 miljoen euro) en via Dokters van de Wereld (0,5 miljoen euro) en via andere hulporganisaties die in het gebied actief zijn (1 miljoen euro). De kosten voor inzet van het USAR-team bedragen naar schatting ook 1 miljoen euro.

bron:BuZa