Nederland gaat de voorgenomen programma's op het gebied van onderwijs, water en milieu (totaal 118 miljoen euro) met de Keniaanse overheid voorlopig niet uitvoeren. Dat heeft minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) onlangs besloten, omdat de Keniaanse
overheid onvoldoende zichtbare resultaten boekt met corruptiebestrijding. Samen met Unicef zou Nederland een drinkwaterprogramma opzetten en Nederland zou een aanzienlijke bijdrage leveren aan het onderwijsprogramma in Kenia, dat door het Verenigd
Koninkrijk (DFID) wort uitgevoerd. Ook zal een nieuw bilateraal water- en milieuprogramma met Kenia worden opgeschort. Nederland blijft het lopende programma voor goed bestuur en justitiële hervormingen steunen.

Het is mede dankzij de vrije en onafhankelijke media dat over de corruptieschandalen in Kenia breeduit wordt geschreven. Maatschappelijke organisaties en het parlement in Kenia roepen de regering voortdurend ter verantwoording over corruptiezaken en vragen om een actieve aanpak van de problemen. Dat neemt niet weg dat Nederland van de zijde van de regering meer zichtbare resultaten wil zien als het gaat om corruptiebestrijding in Kenia. Nederland zal in goed overleg met de andere donoren, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven aandringen op duidelijke ijkpunten voor het anticorruptieprogramma van de Keniaanse regering, waarmee  beter en eenduidiger kan worden vastgesteld of er vooruitgang wordt geboekt.

bron:Buza