Het bestuur van NOC*NSF heeft Charles van Commenà©e gevraagd de rol van Chef de Mission van het Nederlands Olympisch Team voor Beijing op zich te nemen. De technisch directeur van NOC*NSF heeft als opdracht te zorgen voor een perfecte voorbereiding van de Nederlandse sporters, zodat Nederland haar ambitie om bij de beste 10 van de wereld te behoren optimaal kan nastreven. Nu wordt diezelfde technisch directeur dus eveneens het boegbeeld van het Nederlands Olympisch Team.
 

De benoeming is voor NOC*NSF een logisch gevolg van het professionaliseringsproces op topsportgebied dat al enige jaren gaande is. De uitzending van het Nederlands Olympisch Team is inmiddels het sluitstuk geworden van een langdurig proces van voorbereiding tussen de atleten, de sportbonden en de professionele staf van NOC*NSF.
 
Ooit begon het met atleten die - ondersteund door hun bond - zelf de voorbereiding voor hun rekening namen, terwijl het Nederlands Olympisch Comità© zorgde voor de begeleiding tijdens de Olympische Spelen zelf. In de loop der jaren ontstond er een steeds verdergaande professionalisering en integratie van voorbereiding en uitzending. Het aanstellen van Joop Alberda, in 1996, is hier een voorbeeld van.
 
Professionele continuïteit
 
Nu het proces van voorbereiding steeds meer is ingebed binnen de organisatie tussen NOC*NSF en de bonden en binnen NOC*NSF zelf, is voor de sportkoepel de stap van een bestuurlijke Chef de Mission, zoals Jan Loorbach en Peter Vogelzang waren, naar een technische Chef de Mission een logische. Hiermee wordt vooral de professionele continuïteit gewaarborgd.
 
De aanstelling van een professionele Chef de Mission betekent tegelijkertijd, dat er dus geen sprake meer is van een Team de Mission. Marcel Sturkenboom is als directeur sport organisatorisch verantwoordelijk op directieniveau voor het project Olympische Spelen. Tijdens de Spelen zelf zal hij de Chef de Mission bijstaan.
 
Voor wat betreft de Olympische Winter Spelen en de Paralympische Spelen wordt zoveel mogelijk dezelfde lijn ingezet, met ingang van Vancouver 2010. De NOC*NSF Atletencommissie heeft maandagavond een positief advies gegeven over de keuze voor een professionele Chef de Mission in het algemeen en Charles van Commenà©e in het bijzonder.
 
Verheugd
 
De NOC*NSF AtletenCommissie (AC) is verheugd over de uitgangspunten voor de invulling van het Chef de Mission-schap voor het Nederlands Olympisch Team voor Beijing 2008. De atleet wordt hierin centraal gesteld en de Olympische Spelen worden als resultaat gezien van het continue proces van het topsportbeleid.
De combinatie van technisch directeur en Chef de Mission zorgt voor een heldere en doorlopende verantwoordelijkheid. De AC gaat ervan uit dat de komende periode benut wordt om de positie van de atleet te waarborgen.
 
Een goede samenwerking tussen bond, atleet, coach en NOC*NSF is essentieel voor de continuïteit van het topsportbeleid. Niet alleen de topsportsector, maar ook de topsporter zelf wordt steeds professioneler. Daarmee is het proces van voorbereiding op de Olympische Spelen, zoals het vaststellen van selectiecriteria, en het evenement zelf voor alle partijen van groot belang. In dat proces zal de atleet volgens de AC volwaardig betrokken worden.
 
 
bron:NOC*NSF