Bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, zijn vanaf dit jaar financieel verantwoordelijk voor het afval dat die verpakkingen uiteindelijk veroorzaken. Dat betekent dat zij zelf opdraaien voor de kosten van inname en hergebruik van dat afval, en niet langer de gemeenten. Bedrijven moeten in een plan van aanpak aangeven hoe zij dit gaan regelen.

Onder veel vooral kleinere ondernemingen heeft dat de afgelopen week echter nogal tot wat onrust geleid. Het was niet duidelijk wat deze regels in praktijk voor die bedrijven zouden betekenen. Staatssecretaris Van Geel betreurt dat en heeft daarom vrijdag 24 maart 2006 een brief aan alle organisaties en bedrijven gestuurd met verduidelijking.

Veel bedrijven die minder dan 15.000 kilo verpakkingen per jaar op de markt brengen, hoeven niets te doen. De collectieve organisatie voor verpakkingen van het bedrijfsleven (Nedvang) praat met branche-organisaties over een collectieve aansluiting van deze bedrijven. Voor een gering bedrag zorgt de branche-organisatie dan dat alles geregeld is, zodat de ondernemers zich daar niet mee bezig hoeven te houden. De branche-organisaties zullen dan vervolgens contact opnemen met hun leden. Van Geel heeft gezocht naar een zo makkelijk mogelijke oplossing voor deze bedrijven, met zo min mogelijk administratieve lasten.
bron:VROM