Genetisch gemodificeerde muizen en ratten moeten helpen in een onderzoek naar de schadelijke effecten van luchtverontreiniging. Het ministerie van VROM meldt dat het toestemming wil geven voor een dergelijk onderzoek.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt voor VROM de schadelijke effecten van het inademen van fijn stof. In dat kader heeft het bij staatssecretaris Van Geel toestemming gevraagd onderzoek te doen bij genetisch gemodificeerde ratten en muizen.

Naar schatting overlijden jaarlijks enige duizenden mensen aan de gevolgen van fijn stof. Genetische afwijkingen kunnen hiervan de oorzaak zijn. Wanneer bijvoorbeeld het enzym superoxide dismutase (DOS) minder wordt aangemaakt, heeft dat schadelijke gevolgen. Vrije zuurstofradicalen, die cellen in het lichaam beschadigen, worden door het enzym onschadelijk gemaakt. De precieze rol kan duidelijk worden, wanneer het gen voor de aanmaak van DOS in ratten wordt uitgeschakeld.

Luchtkwaliteit staat hoog op de agenda bij VROM. Eerder dit jaar lag de aanleg van een groot aantal bouwprojecten stil als gevolg van te hoge fijn stof concentraties.

bron:VROM