Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken en de wethouders van Economische zaken van de 31 grootste gemeenten van Nederland hebben convenanten ondertekend met afspraken om het ondernemersklimaat te verbeteren. De afspraken geven een extra impuls aan het stroomlijnen van de aanpak van strijdige regels, de vereenvoudiging van vergunningen en de realisatie van bedrijvenloketten.

Een belangrijk onderdeel van de 31 convenanten is de afspraak om oplossingen voor problemen met strijdige regels te delen. De gemeenten zullen lokaal strijdige regels aanpakken en maken daarbij gebruik van de oplossingen die elders zijn gevonden en die centraal door EZ in een databank worden bijgehouden. De gemeenten geven in het convenant ook aan hun vergunningsystemen door te gaan lichten. Daarmee doen zij mee in de actie van het kabinet waarin alle vergunningstelsels worden doorgelicht op nut, eenvoud en snelheid. EZ zal waar nodig assisteren.
In alle gemeenten is of komt er een (digitaal) bedrijvenloket dat gekoppeld zal worden aan het landelijk bedrijvenloket. Dat laatste moet op 1 januari operationeel zijn, de gemeentelijke loketten zullen uiterlijk volgend jaar gekoppeld zijn.

Van Gennip toonde zich verheugd over de afspraken. Zij constateerde dat strijdige regels, te veel regels en onduidelijke regels leiden tot grote regeldruk. En dat is fnuikend voor de economische activiteit in ons land en daarmee voor de werkgelegenheid. "Gemeenten hebben een belangrijke rol in snelle en effectieve dienstverlening en eenduidige eisen aan de ondernemer. Veel gemeenten zijn al bezig met initiatieven om het ondernemingsklimaat te verbeteren. Met de ondertekening onderstrepen de 31 grootste gemeenten hun voortrekkersrol voor de andere gemeenten", stelde zij.

bron:EZ