Van Gennip ondersteunt ondernemers bij professionalisering van de klachtbehandeling Bedrijven moeten (nog) beter omgaan met klachten van consumenten. Dit is een gezamenlijk belang van consumenten, bedrijven en overheid. Gezonde bedrijven kunnen niet zonder tevreden klanten. Dit is belangrijk voor de economie.

Een adequate klachtenbehandeling is goed voor de ondernemer vanwege de klantenbinding en voorkomt bovendien geschillen. Op de site www.staiksterk.nl die informatie bevat voor consumenten over hun rechten en plichten is een speciaal deel voor ondernemers geopend met informatie over goed klachtmanagement.

Daarnaast geeft de site basisinformatie over de rechten en plichten van consumenten vanuit het gezichtspunt van de ondernemer. Deze acties vloeien voort uit het Strategisch Actieprogramma Consumentenbeleid (SAPC) dat Staatssecretaris van Gennip in juni 2004 heeft gelanceerd. Tijdens een symposium op 29 augustus wordt teruggeblikt op de resultaten van het afgelopen jaar, zoals het verkorten
van de doorlooptijd van de geschilbeslechting door de Stichting  geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) met behulp van het digitaliseren van het behandelingsproces. Tevens wordt vooruitgeblikt op acties vanuit het ministerie van EZ die nog volgen, zoals de oprichting van de consumententoezichthouder eind 2006.

Tijdens het symposium over Klachtbehandeling en Geschiloplossing presenteert de voorzitter van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten het advies over klachtenafhandeling en geschiloplossing dat  is geschreven op verzoek van staatssecretaris Karien van Gennip. Tegelijk met het advies brengt de SER ook de nieuwe klachtenbrochure Klachten = Kennis uit die op verzoek van het ministerie van Economische zaken is geactualiseerd.

bron:EZ