Het verloop van procedures is voor ondernemers een bron van ergernis. Die situatie kunnen we ons niet langer veroorloven. zegt Staatssecretaris Karien van Gennip in reactie op het rapport Eenvoudig Vergunnen dat de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen, o.l.v. de heer Arie Kraaijeveld, vandaag aan haar aanbiedt.

Van Gennip verwacht dat het Kabinet de voorstellen van de Taskforce zal overnemen. Bij de uitvoering worden naast andere ministeries, ook gemeenten en provincies en de ondernemersorganisaties betrokken.

De Taskforce Vergunningen komt met een actieplan met 10 concrete voorstellen voor het verlagen van de (administratieve) lasten, verkorting van doorlooptijden en het stroomlijnen van vergunningenprocedures. Onderdeel hiervan vormt een Toetsingskader Vergunningen aan de hand waarvan bestaande vergunningen kunnen worden geschrapt of vervangen door algemene regels, waardoor bovendien de uitvoeringslast van te handhaven vergunningen wordt beperkt. Hiermee voldoet Nederland op voorhand aan de verplichting uit de (concept) EU Richtlijn Diensten inzake rapportage over vergunningenstelsels aan de Europese Commissie. Andere voorstellen gaan onder meer over de professionalisering van de uitvoering van de vergunningverlening, over de mogelijke toepassing van de Lex Silencio en over de verdere toepassing van ICT bij vergunningverlening.

bron:EZ