Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken heeft het maximumbedrag waarvoor het midden- en kleinbedrijf dit jaar borgstellingen kan aanvragen verhoogd van E 452 tot E 530 miljoen. Dat schrijft zij de Tweede Kamer. Banken bereiken dit jaar het plafond voor MKB-kredieten waar de staat zich garant voor stelt al ruim voor het einde van het jaar.

Dat komt onder meer door een zekere inhaalvraag maar ook de verruiming van het Besluit Borgstellingsregeling MKB en extra promotie van de regeling door het ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland en banken spelen een rol. Daarnaast is er een forse stijging in aanvragen van innovatieve bedrijven. Van Gennip is blij met het succes van de regeling en stelt daarom nu extra borgstellingsruimte beschikbaar. Daarmee wil zij voorkomen dat bedrijven investeringen achterwege moeten laten door gebrek aan financiële middelen. Dat zou jammer zijn gezien de economische situatie en ook gezien de initiatieven die EZ, banken en MKB in de
afgelopen periode namen om het gebruik van de regeling te stimuleren.
De extra borgstellingsruimte kost de overheid slechts ongeveer een half miljoen euro over zes jaar, de kredieten waarvoor de staat borg staat, worden immers in verreweg de meeste gevallen terugbetaald.

De borgstellingsregeling voor MKB is bedoeld voor bedrijven tot 100 werknemers. Als een ondernemer over te weinig middelen beschikt of aan de bank te weinig zekerheden biedt, kan de bank de overheid als borg inroepen. Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal E 1 miljoen per onderneming, de bank moet minstens een gelijk bedrag voor eigen risico beschikbaar stellen. Er zijn extra faciliteiten voor startende en innovatieve bedrijven.

bron:EZ