Sybrand van Haersma Buma, Tweede Kamerlid voor het CDA, heeft tijdens het debat over de bestuurlijke boete gepleit voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor gemeenten om via deze wet overlast en asociaal gedrag tegen te gaan. Van Haersma Buma: 'Het is goed dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om overlast veroorzakend gedrag te bestraffen en zo tegen te gaan. Dat komt de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en op straat alleen maar ten goede.'

De CDA'er pleitte voor de mogelijkheid om snelheidsovertredingen in 30km-zones en het op straat gooien van zwerfvuil ook te beboeten. 'In de 30km-zones wordt nu nauwelijks gehandhaafd, terwijl juist hier vaak kinderen op straat spelen en onverantwoord rijden dus des te gevaarlijker is. In deze zones kan en moet meer worden gehandhaafd. Nu kloppen bewoners bij de gemeente aan voor betere handhaving. Maar de gemeente kan daar nu nog niets aan doen. Dat moet veranderen’, aldus Van Haersma Buma.
Van Haersma Buma: 'Zwerfvuil behoort al jaren tot een van de grootste ergernissen in ons land. Mensen storen zich er aan wanneer iemand zomaar zijn rotzooi op straat smijt. En terecht. Zwerfvuil verloedert het straatbeeld en werkt daarmee vaak averechts op het veiligheidsgevoel. Door gemeenten de kans te geven hier boetes voor uit te schrijven, kan effectief een vuist worden gemaakt tegen dit soort asociaal gedrag en daarmee wordt de leefbaarheid verbeterd.'
bron:CDA