Gisteravond verklaarde VVD staatssecretaris Henk Van Hoof tijdens een uitzending van Twee Vandaag, dat bouwvakkers die moeten concurreren met Polen, met minder loon genoegen zouden moeten nemen. De staatssecretaris riep met name de vakbonden in de bouw op om de cao-lonen zodanig te verlagen, dat de Nederlandse bouwakker zou kunnen concurreren met de Polen, die steeds meer op de bouwwerken het werk uit handen nemen van Nederlandse bouwvakkers, die vervolgens in de ww terecht komen. Als bouwvakkers genoegen zouden nemen met het minimum-loon, dan zouden ze misschien hun werk wel kunnen behouden, aldus de staatssecretaris. Daarmee heeft hij 150.000  vaklieden afgeserveerd.

De Hout-en Bouwbond CNV is woedend over deze uitspraak, waaruit vooral blijkt, dat het kabinet niet van plan is om daadwerkelijk iets te doen aan de zorgwekkende situatie in de bouw. Polen werken via koppelbazen voor dumplonen op nederlandse bouwplaatsen. Doordat ze als Zelfstandige Zonder Personeel zijn geregistreerd, hoeven ze geen belasting en premies af te dragen, ze hoeven zich niet aan de arbowet en de arbeidstijdenwet te houden en daardoor kunnen ze voor een paar euro per uur het werk verrichten. De Hout- en Bouwbond CNV heeft al diverse malen aan de bel getrokken bij de politiek om een einde te maken aan deze situatie, echter zonder resultaat. In Den Haag ging de discussie uitsluitend over werknemers en werkvergunningen en zo dacht men de situatie in de hand te houden. De constructie met zzp-ers, die nu op grote schaal wordt toegepast door malafide uitzendburo's, heeft men nooit willen zien. De maatregelen, die het kabinet heeft genomen om een sector als de bouw te beschermen tegen deze valse concurrentie, heeft nooit gewerkt, en daar heeft men willens en wetens de ogen voor gesloten, aldus Maarten Post, cao-onderhandelaar bouw.

bron:CNV