Actievoerders van Greenpeace Nederland hebben vanochtend een vat met radioactieve aarde in de hal van het ministerie van VROM neergezet. De grond is afkomstig uit de Oekraïne, ruim 40 km van de twintig jaar geleden ontplofte kernreactor in Tsjernobyl. Het materiaal geldt als radioactief afval onder de Nederlandse en Europese wet. Greenpeace confronteert Van Geel met deze nucleaire erfenis op de dag dat de Tweede Kamer praat over het openhouden van kerncentrale Borssele tot 2033. Borssele produceert jaarlijks tonnen kernafval, een nucleaire nalatenschap voor toekomstige generaties. Toch wil Van Geel Borssele openhouden en sluit hij de bouw van nieuwe kerncentrales niet uit. Greenpeace vreest dat de staatssecretaris de nadelen van kernenergie uit het oog verloren is en wil dat het kabinet Borssele sluit.

Twintig jaar geleden verspreidde een wolk radioactief materiaal zich over Europa. Nog steeds is de wijde omtrek van de kerncentrale in Tsjernobyl ernstig radioactief vervuild. Dit radioactief afval, dat afkomstig is van buiten de afgesloten zone rond Tsjernobyl, blijft nog vele honderden jaren gevaarlijk, aldus Rianne Teule, campagneleider kernenergie bij Greenpeace. Het kernafval uit Borssele is zelfs veel sterker radioactief. Het blijft nog 240.000 jaar een levensgroot probleem.  De Tweede Kamer beslist vandaag of ze akkoord gaat met een convenant waarin de deal rondom kerncentrale Borssele is uitgewerkt. Het convenant tussen de overheid, eigenaar van de kerncentrale EPZ en de energiebedrijven Essent en Delta (aandeelhouders van EPZ) regelt het openhouden van de kerncentrale tot 2033. In ruil voor wat onzekere investeringen in duurzame energie wordt sluiting voor volgende kabinetten onmogelijk gemaakt.
Nog geen jaar geleden zei Van Geel dat nieuwe kerncentrales geen optie waren, vanwege nadelen rond uraniumwinning, veiligheid en kernafval. Inmiddels is de bewindsman 180 graden gedraaid en stelt hij dat Nederland een nieuwe kerncentrale nodig heeft vanwege het probleem van klimaatverandering. Terwijl er geen oplossing is voor het kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft, ongelukken in kerncentrales nooit zijn uit te sluiten en nucleaire fabrieken een interessant doelwit zijn voor terroristen. Ook draagt Borssele bij aan het gevaar van kernwapens door de productie van plutonium, de grondstof voor kernwapens. Greenpeace bracht in 2005 het Energy Revolution Scenario uit waaruit blijkt dat kernenergie niet nodig is voor de toekomstige energievoorziening. Het Duitse Lucht- en Ruimtevaartinstituut berekende in opdracht van Greenpeace dat de uitstoot van broeikasgassen zónder nieuwe kern- en kolencentrales met dertig procent naar beneden kan voor de EU in 2020 en met tachtig procent in 2050, tegen geringe meerkosten. Simpelweg door efficiënter energiegebruik en forsere investeringen in biomassa, wind- en zonne-energie.

De deal rondom Borssele walst over het milieu heen. Ieder jaar dat Borssele langer openblijft, betekent tonnen extra kernafval', aldus Rianne Teule. Het is onbegrijpelijk dat de staatssecretaris spreekt over nieuwe kerncentrales, terwijl hij erkent dat het kernafval een groot probleem vormt voor toekomstige generaties. De overheid moet juist voorkomen dat er nog meer kernafval bijkomt en investeren in échte oplossingen, zoals energiebesparing en duurzame bronnen.
 
bron:Greenpeace