Het Vaticaan en de officiële katholieke kerk in China hebben voor het eerst overeenstemming bereikt over een benoeming. Het gaat om de aanstelling van Joseph Xing Wenzhi als hulpbisschop en van Sjanghai, aldus AsiaNews.

'Geen opvolging in ondergrondse kerk'
Xing is tevens aangewezen als opvolger van de huidige officiële bisschop van Sjanhai, Aloysius Jin Luxian. Die verklaarde vorige week al tegenover persbureau AP dat Rome had aangegeven een eventuele opvolger voor de ondergrondse rooms-katholieke bisschop Fan van Sjanghai niet meer te zullen erkenennen. "Rome heeft gezegd dat het na de dood van de ondergrondse bisschop afgelopen moet zijn met de verdeeldheid", aldus Jin. Hulpbisschop Xing is volgens hem voorgesteld door Rome, waarna Jin zelf erin zou zijn geslaagd om deze kandidaat acceptabel te maken voor de regering in Bejing.

Mao Zedong
De verhoudingen tussen het Vaticaan en Peking zijn al decennia uiterst gespannen. De communistische machtsovername van Mao Zedong in 1949 leidde vrijwel direct tot onderdrukking van de aanhangers van het rooms-katholieke geloof. Begin jaren vijftig werden tientallen katholieken, van priesters tot leken, opgepakt en ook vermoord, maar de kerk werd niet uitgebannen.

Chinese Katholieke Patriottische Associatie
In 1957 ontstond de bizarre situatie dat de atheïstische Chinese staatsleiding onder aanvoering van Mao een eigen katholieke kerk oprichtte: de Chinese Katholieke Patriottische Associatie. Die officiële kerk bestaat nog steeds en ze mag het gezag van de paus in Rome niet aanvaarden. Het is de communistische partij die Chinese bisschoppen benoemt en de kerk moet zich houden aan de regels van de Chinese staat en niet aan richtlijnen van de Heilige Stoel.

Ondergrondse kerk
Lang niet alle katholieken in China wilden zich bij de officiële kerk aansluiten. Zij gingen ondergronds. Tot de dag van vandaag maken zij melding van onderdrukking en van arrestaties van geestelijken. Van de 1,3 miljard Chinezen hangen er overigens naar schatting ongeveer 12 miljoen het katholieke geloof aan. Circa 4 of 5 miljoen Chinezen behoren tot de 'patriottische kerk'.

Taiwan
De kennelijk voorzichtige toenadering ten spijt is er nog een belangrijk obstakel: Het Vaticaan is als staat een van de weinige naties die diplomatieke betrekkingen met Taiwan onderhouden. Dat is voor Peking onverteerbaar omdat het eiland wordt beschouwd als een opstandige provincie.

bron:RKK