Het Vaticaan heeft opnieuw het internet gepromoot als niet te negeren platform waarop de Rooms Katholieke Kerk kan evangeliseren.

 

Internetgebruik stimuleren
Aartsbisschop John Foley, president van de Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatie, verklaarde gisteren tegenover de persdienst van de Italiaanse Bisschoppenconferentie dat de Kerk de plicht heeft "het gebruik van het internet te stimuleren omwille van het algemeen belang en de bevordering van vrede en gerechtigheid".

Wonderlijk
Foley refereerde aan het feit dat paus Johannes Paulus II reeds in zijn boodschap voor de Wereldcommunicatiedag 2002 het internet aanprees als geschikt evangelisatiemiddel. De paus noemde het wereldwijde web een "wonderlijk" instrument.

Wereldvrede
"Hoe kunnen we in deze moeilijke tijden er zeker van zijn dat dit wonderlijke instrument, dat voor het eerst dienst deed in militair verband, nu ten dienste staat van de vrede?" vroeg de vorige paus zich af. "Kan het de cultuur van de dialoog ondersteunen, de cultuur van participatie, solidariteit en verzoening? Zonder dat kan er geen echte vrede zijn. De Kerk gelooft dat internet dit alles kan bevorderen en zij is vastberaden om dit nieuwe platform te bestijgen met realisme en vertrouwen, gewapend met het Evangelie van Christus, de Prins van de Vrede."

bron:RKK