In de periode 2007-2010 is 296 miljoen euro beschikbaar voor regionaal economisch beleid. Hiervan is 80 miljoen euro bestemd voor de noordelijke provincies. De overige vijf gebieden hebben 216 miljoen euro te verdelen.

Dat staat in de uitwerking van de nota 'Pieken in de Delta', die staatssecretaris Van Gennip (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'De basis voor de vernieuwde aanpak van het ruimtelijk-economisch beleid ligt er. We moeten nu hard aan de slag om de Pieken te realiseren', aldus de staatssecretaris.

Nota
De nota is een koerswijziging in het regionaal economisch beleid. Het kabinet wil specifieke knelpunten van nationaal belang wegnemen en daarmee alle regio's economische kansen bieden.

De nota bevat een gebiedsgerichte economische agenda, waarbij het kabinet voor de zes economische regio's in Nederland de kansen en de mogelijkheden omschrijft. De agenda moet bijdragen aan de inzet van het kabinet om de Nederlandse economie dynamischer en concurrerender te maken.

Verdeling
Commissies van bestuurders, bedrijven, kennisinstellingen en het ministerie van Economische Zaken leggen de doelen voor het komende jaar vast. Vervolgens worden regionale partijen uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen. De verdeling van het budget van 216 miljoen euro over de vijf gebieden, hangt af van de kwaliteit van deze projecten.

Het ministerie van Economische Zaken heeft met de drie noordelijke provincies afspraken gemaakt over een transitieprogramma waarin het Noorden zich ontwikkelt tot een kenniseconomie. Hiervoor komt maximaal 120 miljoen euro beschikbaar, waarvan 80 miljoen euro uit het gebiedsgerichte budget.

bron:EZ