De Arbeidsinspectie heeft in april bij een controle-actie op bouwplaatsen in binnensteden veel overtredingen aangetroffen. Op 287 plekken die bezoek kregen van inspecteurs overtraden werkgevers of werknemers in totaal 344 keer de regels. In de meeste gevallen waren werknemers niet goed beschermd tegen valgevaar.
Dat blijkt uit een rapportage van de Arbeidsinspectie. De actie was speciaal gericht op kleinere werken in een dertigtal grote en middelgrote steden verspreid over heel het land. Het ging om onder andere dakdekkers, schilders, installateurs en platenleggers. De inspecteurs hebben vooral gecontroleerd op plaatsen waar werd gewerkt met rolsteigers (steigers op wielen).

In totaal zijn 119 rolsteigers geïnspecteerd. In driekwart van de gevallen zijn manco’s aangetroffen. Meestal ontbrak de beveiliging langs de werkvloer. Ook waren de steigers vaak verkeerd opgebouwd. Hierdoor bestaat er risico op instorting of omvallen.
De overtredingen op de bouwplaatsen waren 157 keer zó ernstig dat de inspecteurs het werk lieten stilleggen. Dat werd bijvoorbeeld gedaan als werknemers op grote hoogten langs een rand werkten, zonder dat ze werden beschermd door leuningen. Ook kwamen de inspecteurs op plekken waar niet volgens de regels werd gewerkt met asbest.

In 54 gevallen kreeg de werkgever een boete en 171 keer gaven de inspecteurs een waarschuwing. Drie keer ging een werknemer op de bon omdat hij geen gebruik maakte van beschermingsmateriaal terwijl dat wel aanwezig was op de werkplek.De controles maken deel uit van het project Bouwlocaties 2006. De rest van het jaar gaan de inspecties in de bouw gewoon door.

bron:SZW