Vorige week vond in Kuala Lumpur overleg plaats in het kader van het Partnership Palmolie. Dit publiek-private partnership tussen Nederland, Maleisië en Indonesië beoogt kennisuitwisseling over voedselveiligheids- en duurzaamheidsaspecten van palmolie te bevorderen.

Tijdens het zogenaamde trilaterale overleg is de voortgang besproken van de verschillende projecten die momenteel worden uitgevoerd in het kader van het partnership. Zo wordt onder andere een studie uitgevoerd naar het gehalte aan alkanen dat natuurlijk in palmolie aanwezig is en worden plantagemanagers in Indonesië getraind op het gebied van duurzaamheid. Ook zijn het afgelopen jaar diverse laboranten van Indonesische en Maleisische labs getraind in het analyseren van het gehalte aan alkanen in palmolie. In augustus wordt gestart met een ringtest voor laboratoria.

Zowel de Indonesische als de Maleisische partners hebben veel nieuwe projectvoorstellen ingebracht.

Indonesië kwam onder andere met voorstellen voor het ontwikkelen van voedselveiligheidsrichtlijnen voor oliemolens, opslag en transport, het uitvoeren van een studie naar de positie van zogenaamde smallholders o.a. in relatie tot duurzame productie, het opzetten van een Indonesische dependance van het secretariaat voor de Roundtable on Sustainable Palm Oil en het organiseren van een workshop over handelsontwikkelingen.
Maleisië diende o.a. voorstellen in voor de toepassing van het concept High Conservation Value Forest binnen plantages, het ontwikkelen van Codex-residulimieten voor pesticiden en het opzetten van een platform voor palmolie.

Omdat een aantal projectvoorstellen op het laatste moment werden ingediend is er over de meeste voorstellen vooral een discussie in globale zin gevoerd. De meeting heeft zich wel duidelijk uitgesproken over de wenselijkheid om de meeste projectvoorstellen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren nadat deze in technische zin nader zijn uitgewerkt. In oktober is een technisch overleg bij MVO gepland om hiermee aan de slag te gaan.

Voorafgaand aan het partnership-overleg zijn twee workshops over food safety gehouden.

Tijdens de workshop in Indonesië is de betekenis van Europese voedselveiligheidswetgeving belicht voor exporteurs in derde landen, zoals bijvoorbeeld het traceerbaarheidsartikel in de General Food Law. Ook is de door MVO opgestelde risicoanalyse van de palmolieketen toegelicht. Naar aanleiding van de workshop in Indonesië heeft Dr. Rosediana Suharto, van het Indonesische Palm Oil Committee (IPOC), aangegeven gidsen voor goede praktijken te willen opstellen voor oliemolens, transport en opslag.

Tijdens de workshop in Maleisië heeft de heer Frans Verstraete van de Europese Commissie door middel van videoconferencing verschillende aspecten van de Europese voedselveiligheidswetgeving toegelicht. De Maleisische deelnemers gaven aan deze toelichting bijzonder op prijs te stellen.

bron:Productschap Margarine