Uit onderzoek uitgevoerd door heel Nederland onder 4.000 scholieren
blijkt dat 25% van de scholieren van mening is dat er op hun school een
gespannen sfeer heerst tussen allochtone en autochtone jongeren. Verder
geeft 36 % aan weleens betrokken te zijn geweest bij een ruzie tussen
allochtonen en autochtonen. Bij deze ruzies ging het veelal om
scheldpartijen (45%), maar werd ook daadwerkelijk geweld (23%)
gebruikt. Deze schrikbarende resultaten bevestigen wat onlangs door de
Telegraaf is gepubliceerd naar aanleiding van een lokaal onderzoek in
Amsterdam. Er heerst een ongezonde sfeer op veel Nederlandse scholen.

16% van de scholieren vindt dat er een groep bestaande uit allochtone
jongeren de baas op school speelt. Het overgrote deel van deze jongeren
zijn van Marrokaanse danwel Turkse afkomst.

Tenslotte geeft 22% van de scholieren aan dat de moord op Theo van Gogh de sfeer bij hun op school heeft veranderd.

Pauze Media, uitgever van het grootste jongeren tijdschrift Pauze,
voert geregeld bliksemonderzoek uit om te achterhalen hoe scholieren in
Nederland daadwerkelijk denken over bepaalde actualiteiten.

Bron: Pauze media