Allochtone jongeren zijn sterk vertegenwoordigd in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het lwoo is een onderdeel van het vmbo, gericht op leerlingen die individuele begeleiding nodig hebben. Het gaat om bijna 30 procent van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in het derde leerjaar van het vmbo tegen 16 procent van de autochtonen. In Rotterdam volgen relatief weinig Turkse en Marokkaanse vmbo-leerlingen het lwoo.

Een op de tien leerlingen doet lwoo
In het schooljaar 2004/'05 zaten 192 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. Bijna 60 procent volgde een vmbo-opleiding, terwijl op havo en vwo elk 20 procent zat. Een op de tien leerlingen deed leerwegondersteunend onderwijs.

Driekwart lwoo is basisberoepsgericht
Van de autochtone leerlingen in het derde leerjaar volgde 53 procent een vmbo-opleiding. Onder niet-westerse allochtonen was dat 71 procent. Vmbo-leerlingen die individuele begeleiding nodig hebben, kunnen terecht in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Zo'n 76 procent van de leerlingen in het lwoo volgde de basisberoepsgerichte leerweg. Daarnaast deed 18 procent de kaderberoepsgerichte leerweg.

Turkse en Marokkaanse leerlingen vaker naar lwoo
In 2004/'05 kreeg 18 procent van alle leerlingen in het derde leerjaar van het vmbo leerwegondersteunend onderwijs. De verschillen naar herkomst zijn aanzienlijk. Van de autochtone leerlingen volgde 16 procent lwoo. Voor de Turkse en Marokkaanse vmbo-leerlingen lag dat op respectievelijk 28 en 29 procent.

In Amsterdam hoogste lwoo-deelname
De deelname aan het lwoo is in de vier grote steden vrij hoog met 23 procent van alle vmbo-leerlingen in leerjaar drie. Dit komt omdat in de vier grote steden veel niet-westerse allochtonen wonen. Vooral in Amsterdam volgen veel allochtonen het lwoo. Van de Marokkaanse vmbo-ers in Amsterdam was dit zelfs 39 procent. Vmbo-leerlingen van Turkse en Marokkaanse herkomst in Rotterdam zitten minder vaak op het lwoo.

bron:CBS