Werklozen en arbeidsgehandicapten maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om door middel van een Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO) weer aan het werk te komen. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2004 zijn 14.426 mensen met een traject begonnen.

Dit schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage over de Individuele Reïntegratieovereenkomst. In de voortgangsrapportage staan de resultaten van een onderzoek naar onder andere het gebruik, de kosten en resultaten en het oordeel van de cliënten over de Individuele Reïntegratieovereenkomst. Met zo'n overeenkomst neemt een werkloze of arbeidsgehandicapte de regie over de eigen reïntegratie in handen. Hij stelt zelf een reïntegratieplan op en kiest zelf een reïntegratiebedrijf. Een IRO-traject mag twee jaar duren en maximaal 5000 euro kosten.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat vooral werklozen gebruikmaken van de regeling. Bijna driekwart (73 procent) van de aanvragen wordt gedaan door werklozen, 27 procent komt van arbeidsgehandicapten. De gemiddelde prijs van een traject voor een WW'er is 4.079 euro en voor een WAO'er 4.623 euro. Daarmee is een individueel traject wel duurder dan een gewoon reïntegratietraject dat door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt aangeboden. Een traject voor een arbeidsgehandicapte kost 650 euro meer dan reïntegratie via een UWV-standaardtraject en voor een werkloze is het 800 euro duurder.

Zeventig procent van de IRO-cliënten schrijven hun plan om weer aan het werk te komen zelf of met behulp van een reïntegratiebedrijf of het UWV, zo blijkt uit de voortgangsrapportage. In een vijfde deel van de trajecten is scholing opgenomen, bovendien wordt vaak gekozen voor persoonlijke begeleiding. De waardering voor deze keuzevrijheid en voor de begeleiding bij het individuele traject is goed en ligt hoger dan bij een standaardtraject. Omdat over de resultaten van de IRO-trajecten slechts voorlopige cijfers beschikbaar zijn, kunnen hierover nu nog geen conclusies worden getrokken.

bron:SZW