Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag de leden van de commissie Oostvaardersplassen bekendgemaakt, in een brief aan de Tweede Kamer. Deze commissie van internationale deskundigen zal de minister adviseren over het beheer van grote grazers in de Oostvaardersplassen. De commissie staat onder leiding van de heer drs. J.D. (Dzsingisz) Gabor, voormalig staatssecretaris van LNV. De commissie
Oostvaardersplassen is ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer.

Naast de heer Gabor nemen vijf wetenschappers zitting in de commissie: prof. T.H. Clutton-Brock (UK), dr. M.B. Coughenour (USA), dr. P. Duncan (F), prof. R.J. Putman (UK) en dr. D. Reynolds (UK).  Twee parkdeskundigen completeren de commissie: Dr. D. Cumming (Zimbabwe) en dr. R. Soriguer (E). De commissie van internationale deskundigen komt dit jaar bijeen op 10/11 februari en 19/20 mei.
In februari brengt de commissie een bezoek aan de Oostvaardersplassen, om zich een beeld te vormen van de situatie van de grote grazers in de winter. Daarnaast spreekt de voorzitter met diverse betrokkenen om de problematiek volledig in kaart te brengen.
In juni zal de commissie Oostvaardersplassen haar advies aanbieden aan minister Veerman.De commissie zal antwoord geven op drie vragen. Is een stabiel, en qua dierenwelzijn verantwoord, ecosysteem met grote grazers realiseerbaar in de Oostvaardersplassen, gezien de oppervlakte van het gebied? Zo ja, onder welke condities (waaronder de condities voor de soorten)? Wat zijn de gevolgen van de aanleg van een Robuuste Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe voor het ecosysteem en in het bijzonder van de populaties heckrunderen, konikpaarden en edelherten?
bron:LNV