Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vrijdag besloten de varkenspestmaatregelen te versoepelen. Vanaf 9 juni 15.00 uur is de afvoer van varkensmest vanaf bedrijven met varkens uit het buffergebied weer toestaan. Afvoer van varkensmest uit het buffergebied naar elke willekeurige plaats daarbuiten, uitgezonderd het toezichtsgebied, is mogelijk als het vervoer rechtstreeks plaatsvindt.

Hierbij moet een verklaring van een dierenarts dat de varkens op het bedrijf klinisch en serologisch 'schoon' zijn. Deze verklaring en een vervoersbewijs meststoffen moeten op elk vervoermiddel aanwezig zijn. Mesttransporten tussen varkensbedrijven zijn meststoffen niet toegestaan. Verder moeten de nodige reinigings- en ontsmettingshandelingen uitgevoerd te worden. Afvoer van varkensmest vanaf centrale mestopslagen en leegstaande bedrijven is dus vooralsnog niet toegestaan.
Op basis van de Tijdelijke regeling gebieden klassieke varkenspest 2006 is het verboden om varkensmest afkomstig uit het buffergebied te vervoeren en aan te wenden buiten dat gebied. Hierdoor dreigt een capaciteitsprobleem te ontstaan voor de opslag van mest op varkensbedrijven en bij centrale mestopslagen in het buffergebied.Op 11 mei heeft LNV besloten een bufferzone in te stellen in verband met het vóórkomen van klassieke varkenspest (KVP) in Duitsland. In die zone gelden beperkende maatregelen. De maatregelen in de bufferzone moeten er voor zorgen dat eventueel aanwezig virus snel wordt ontdekt. De grens van de bufferzone wordt gevormd door de A1 vanaf de Duitse grens, de IJssel, het Pannerdens Kanaal en de Rijn tot aan de Duitse grens. Al eerder heeft Veerman in de buurt van Winterswijk een toezichtgebied ingesteld.
bron:LNV