Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt de werkgroep Aesculaap vervolgonderzoek te doen naar de oorzaak van de kastanjeziekte.  In eerder onderzoek naar deze bloedingziekte, ook op verzoek van Veerman, hield de werkgroep een bacterie (Pseudomonas syringae) verantwoordelijk.

Nader onderzoek is nodig naar het infectie- en ziekteproces bij de bomen, waarna een strategie kan worden opgezet voor de beschrijding van de bloedingsziekte. Veerman bestudeert  bovendien de mogelijkheden voor  samenwerking met omringende landen, omdat de ziekte zich ook in andere Europese landen  voordoet.

Minister Veerman heeft de Tweede Kamer in januari laten weten bezorgd te zijn en zich mede verantwoordelijk te voelen voor het opsporen van de oorzaak van de bloedingziekte, ondanks het ontbreken van wettelijke verplichtingen. De minister acht het van belang dat op zo'n kort mogelijke termijn de oorzaken van deze ziekte worden opgespoord. Als de oorzaak nietgevonden wordt, is de enige bestrijdingsmethode de vernietiging van een groot deel van de kastanjebomen.

De werkgroep Aesculaap wordt gecoà¶rdineerd door het Praktijkonderzoek Plant en
Omgeving (PPO) van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Zij werken samen met een aantal partijen: het Ingenieursbureau Amsterdam, de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van LNV, het onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR, het Centraal Bureau voor Schimmelcultures en de gemeenten Den Haag, Utrecht, Haarlemmermeer en Houten. Aan onderzoek werken verder mee Plant Research International van Wageningen UR en de leerstoelgroepen Plantencelbiologie en Plantenfysiologie van Wageningen Universiteit. De bloedingziekte heeft als symptomen dat er donkere vochtige plekken ontstaan op de stam, die steeds groter worden. Daarna scheurt de bast. Sommige bomen gaan binnen 2 àƒÆ’  3 maanden dood.

bron:LNV