De scholen voor het voorgezet onderwijs in Alkmaar, het Openbaar Ministerie (OM), de Politie Regio Noord-Holland Noord en de gemeente Alkmaar sluiten op 24 juni a.s. samen een ´convenant veilige school' af. Dit convenant zorgt voor een nog betere samenwerking tussen deze partijen in de aanpak van vandalisme, overlast en crimineel gedrag.

In het ´convenant veilige school' staan afspraken over de samenwerking tussen en de verantwoordelijkheden van de scholen, het OM, de politie en de gemeente bij de bestrijding van criminaliteit op en rond de school. De afspraken hebben betrekking op iedereen die zich op school bevindt: leerlingen, leraren maar ook ouders. Scholen hebben voortaan een vast aanspreekpunt bij de politie voor voorlichting of advies over het voorkomen van overlast, vandalisme en criminaliteit. Daarnaast biedt het convenant de scholen de gelegenheid onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

Het convenant wordt bekendgemaakt bij leerlingen, leraren en ouders. Zo weten zij wat wel en niet getolereerd wordt op school en welke sancties er eventueel worden geheven.

Veiligheidsbeleid
Het ´convenant veilige school' sluit aan bij het veiligheidsbeleid dat de Alkmaarse scholen momenteel opstellen. In dit beleid worden vragen uitgewerkt als: hoe ga je met elkaar om, wat wordt in deze gemeenschap (de school, maar ook daarbuiten) niet getolereerd, welke straffen volgen bij strafbaar handelen en wanneer doet de school aangifte? Aanleiding voor het opstellen van het convenant is de behoefte aan betere afspraken over de taakverdeling tussen de verschillende organisaties die een rol spelen in de aanpak van criminaliteit.

Incidentenregistratiesysteem
De gemeente ondersteunt de gezamenlijke aanpak van criminaliteit ook door middel van een subsidie van ruim achtduizend euro voor een training in het gebruik van een incidentenregistratiesysteem. In dit systeem kan elke school voor zichzelf bijhouden welke incidenten er voorgekomen zijn. Door deze informatie op een centrale plek te registreren, krijgt de school inzicht in de ontwikkeling van vandalisme, overlast en crimineel gedrag. Deze informatie kan bovendien ook waardevol zijn bij inschakeling van de politie .

bron:Gemeente Alkmaar