Minster Hoogervorst wil nog steeds een einde maken aan de regel, dat er minstens één apotheker per apotheek aanwezig moet zijn. Dit ondanks het feit dat een ruime kamermeerderheid tegen deze wetsverandering is. Niet voor niets, want de gezondheid van de burger is in het geding, vindt de Stichting BOA. Nu nog heeft Nederland kwalitatief hoogstaande farmaceutische zorg tegen lage kosten en met relatief weinig medicatiefouten. Daar kan verandering in komen als minister Hoogervost van VWS zijn zin krijgt en Artikel 19 uit de Wet op de Geneesmiddelvoorziening (WOG) schrapt. Dit wetsartikel bepaalt dat er minstens één apotheker per apotheek moet zijn.

De minister gaat daarmee voorbij aan een groot aantal bezwaren tegen afschaffing.
1. De gezondheid van de burger is in het geding. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat jaarlijks in Nederland ongeveer 6,3 mln. recepten fouten bevatten. Zonder ingrijpen door de apotheker zou een kwart daarvan negatieve gevolgen hebben voor de patiënt. Deze bewaking kan alleen effectief zijnbij een permanente aanwezigheid van minstens één apotheker in de apotheek.
2. Zorgverlening op maat wordt onmogelijk. Vooral chronische patiënten moeten goed gemotiveerd worden om hun medicatie op de juiste manier te gebruiken. Nu doet 50% dat niet! Dat beperkt de kosten en verbetert de kwaliteit van leven. Daarvoor is intensieve, persoonlijke begeleiding nodig, op basis van gedegen kennis van de apotheker.
3. Het gaat in tegen nationale kwaliteitsnormenNa afschaffing van Artikel 19 moet de kwaliteit gewaarborgd blijven door in de apotheek conform de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) te werken, aldus VWS. De Raad van State heeft al gewezen op de tegenstrijdigheid in deze redenering: de NAN gaat juist uit van minstens
één apotheker per apotheek! De NAN is niet in de wet verankerd. Dat is een reden temeer om Artikel 19 te handhaven.
4. Nederland zou internationaal een buitenbeentje worden
Al onze buurlanden (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België) hebben wetgeving vergelijkbaar met Artikel 19. Dat is gebleken uit onderzoek in opdracht van de stichting BOA. Ook uit de EU-wetgeving blijkt dat de lidstaten willen dat er minstens één apotheker per apotheek is.
5. Vertraging EMD/EPD maakt extra kwaliteitsborging nodig Het Elektronisch Medicatie Dossier (EMD), laat staan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), functioneren voorlopig nog niet. Voorkomen moet worden dat hierdoor het aantal ongelukken door medicijngebruik blijft stijgen. Ook daarom moeten geen concessies aan de kwaliteit van de farmaceutische zorg worden gedaan. Overigens kan alleen een apotheker en arts de gegevens in een EPD interpreteren.
Stichting Belangenbehartiging Openbare Apothekers (BOA)
Stichting BOA behartigt de belangen van de zelfstandige gevestigde apotheker. De stichting zet zich in voor hoogstaande farmaceutische zorg en een gezonde bedrijfsvoering in de apotheek, nu en in de toekomst. Stichting BOA voorziet in deze brede belangenbehartiging wegens een steeds verdergaande ketenvorming in de branche en een toenemend aantal nieuwe toetreders. Stichting BOA telt op dit moment 250 aangesloten apothekers.
bron:BOA