De Arbeidsinspectie onderzoekt de komende maanden of medewerkers van ziekenhuizen veilig werken met cytostatica (medicijnen voor de behandeling van kanker) en narcosegassen. Ook controleren de inspecteurs of de werknemers voldoende worden beschermd tegen lichamelijke overbelasting en tegen agressie en geweld.

De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen gewerkt aan verbetering van de werkomstandigheden. Daarover waren door werkgevers, werknemers en overheid afspraken gemaakt in zogenoemde arboconvenanten. Nu deze zijn afgelopen, onderzoekt de inspectie op de werkvloer of de veiligheid van werknemers voldoende is geregeld. Het gaat om alle acht academische en 94 algemene ziekenhuizen.
Blootstelling aan cytostatica en narcosegassen kan tot ernstige gezondheidsschade leiden. Hoewel cytostatica ingezet worden bij de behandeling van kanker, zijn ze kankerverwekkend wanneer personeel op niet verantwoorde wijze wordt blootgesteld aan deze stoffen. Narcosegassen kunnen zorgen voor vruchtbaarheidsproblemen of aangeboren afwijkingen bij kinderen. Vooral voor zwangere vrouwen zijn deze gassen gevaarlijk. Het grootste risico ontstaat als de belasting in korte tijd vrij hoog is, bijvoorbeeld in verloskamers, bij kleine ingrepen als amandelen knippen en bij MRI-scans. Uit een onderzoek in 2003 bij 30 ziekenhuizen bleek dat de ziekenhuizen de risico’s nog niet systematisch aanpakten. In de helft van de gevallen was iets mis. Wel werkten de instellingen aan verbetering. In het kader van de arboconvenanten is onder andere voorlichtingsmateriaal gemaakt voor werknemers. De Arbeidsinspectie controleert nu of werknemers voldoende zijn beschermd tegen de gevaren van deze stoffen.

Verpleegkundigen op de afdelingen orthopedie, neurologie, interne geneeskunde en de intensive care hebben vaak lichamelijke klachten aan rug, nek en benen: 70 procent kampt hiermee. Ook het werk van assistenten op de operatiekamers is lichamelijk erg zwaar. Dit kan leiden tot ziekte en arbeidsongeschiktheid. In de arboconvenanten zijn afspraken gemaakt over vermindering van de lichamelijke belasting, bijvoorbeeld door hulpmiddelen te gebruiken als tilliften, glijlakens en elektrisch verstelbare bedden. De Arbeidsinspectie onderzoekt of inderdaad verbeteringen zijn bereikt.
Werknemers in de zorg krijgen steeds meer te maken met agressieve klanten en bezoekers. Dat kan psychische problemen opleveren. Vier op de vijf artsen en verpleegkundigen worden wel eens bedreigd of uitgescholden. In de arboconvenanten is gewerkt aan maatregelen om agressie en geweld aan te pakken. Bijvoorbeeld door gedragsregels op te stellen, alarmknoppen te installeren, werknemers te trainen en afspraken te maken met politie. De Arbeidsinspectie kijkt nu of deze maatregelen in de praktijk effect hebben, met name op de afdeling Spoedeisende Hulp en de receptie.

Dit inspectieproject in de ziekenhuizen maakt onderdeel uit van het Project Andere Overheid, Samenwerkende inspectiediensten. De Arbeidsinspectie werkt hierin samen met de Inspectie Gezondheidszorg, de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), de VROM-inspectie en de inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW). Belangrijk doel is om de planning van de inspecties onderling af te stemmen, zodat de instellingen niet onnodig zwaar belast worden.
  
bron:SZW