Lokale hulpverleners van Kerkinactie en ICCO maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van vrouwen en kinderen in het getroffen gebied. Vooral weeskinderen lopen het gevaar ten prooi te vallen aan roversbendes en handelaren in de seksindustrie. Vrouwen uit de bergdorpen die hun mannelijke familieleden zijn verloren, hebben moeite om zich staande te houden in de patriarchale Pakistaanse samenleving. Zij zijn nu ineens hoofd van het gezin en hebben moeite om op te komen voor hun rechten. In het verleden is gebleken dat dit soort alleenstaande vrouwen regelmatig slachtoffer werden van geweld of verkrachting. In het opvangkamp van Kerkinactie en ICO besteden psychologen extra aandacht aan de zorg voor vrouwen en kinderen.

Een maand na de verwoestende aardbeving in Pakistan, is het officiële dodental
opgelopen tot 86.000. De overlevenden, van wie duizenden nog dakloos en gewond zijn,
maken zich op voor de strenge winter. Er is een tekort aan tenten en gevreesd wordt dat er nog steeds dorpen zijn die nog steeds niet bereikt zijn met noodhulpgoederen.
'Duizenden mensen, vooral de zwakkeren, zullen de winter niet overleven', aldus Raymond Bernardus, noodhulpmedewerker bij Kerkinactie en ICCO.

Onderdak heeft prioriteit
De 3,5 miljoen mensen die dakloos zijn geworden door de aardbeving, hebben lang niet
allemaal een dak boven hun hoofd voor de winter. Inmiddels heeft de partnerorganisatie
van Kerkinactie en ICCO 46.000 mensen kunnen voorzien van onderdak. Naast een tekort  aan tenten, is het voornaamste probleem de distributiecapaciteit. Veel wegen naar afgelegen dorpen zijn nog niet open en er zijn te weinig helikopters. Het droppen van goederen per helikopter is steeds vaker onmogelijk vanwege het slechte weer.

De lokale partnerorganisatie van Kerkinactie en ICCO doet wat ze kan en dropt per
helikopter 'shelter kits' met daarin onder meer een winterbestendige familietent en
dekens. Een lokale Pakistaanse tentenmaker levert 300 tenten per dag. Vanuit Noorwegen is gisteren een partij van 1.020 tenten aangekomen. Hiermee zit de lokale partner van
Kerkinactie en ICCO aan haar maximale distributiecapaciteit.

Er zijn ook bijna 4.000 voedselpakketten uitgedeeld, met daarin een maand eten voor een familie van 7 personen. Alle spullen zijn gedistribueerd in het epicentrum, namelijk in en rondom de plaatsen Balakot, Battagram, Shangla en Manshera.

Tentenkampen
Alleen al in het werkgebied van de lokale partnerorganisatie van Kerkinactie en ICCO
zullen de komende week 140.000 mensen vanuit de bergdorpen naar de grotere steden komen, op zoek naar onderdak. Bij het dorp Bisya, 50 kilometer ten noorden van Muzaffarabad, heeft de lokale partner van Kerkinactie en ICCO een tentenkamp opgezet om vluchtelingen op te vangen. Het kamp is geschikt voor ongeveer 2.500 mensen en is inmiddels voorzien van sanitaire voorzieningen en een school voor kinderen.

bron:Kerkinactie/ICCO