Veiligheidsgevoel Flevolander nog nooit zo hoogInwoners van Flevoland zijn tevreden over de beschikbaarheid en over de tijd die de politie besteedt aan inwoners. De kans om in Flevoland slachtoffer te worden van een misdrijf neemt verder af. Ook voelt de Flevolander zich steeds veiliger. "Als politie moeten we ons bewust zijn dat veiligheid vooral een kwestie van gevoel is. Mensen zijn steeds gevoeliger voor de vorm, dus de wijze waarop de politie haar werk doet", aldus korpschef Pier Eringa donderdag tijdens een persbijeenkomst in Lelystad.

Minder misdrijven

Gevoelskwestie of niet. Eringa ontkwam er niet aan om een aantal cijfers te noemen.  Dat deed hij aan de hand van de halfjaarcijfers 2005. Die wijzen uit dat het aantal incidenten de eerste zes maanden daalde van ruim 24.000 naar 23.000, de daling komt vooral door minder misdrijven - met name in Almere en Zeewolde -  dat nu ruim onder de 16.000 ligt (was bijna 17.000). Het oplossingspercentage ging in vergelijking met de eerste zes maanden van 2004, het afgelopen half jaar omlaag van 28 naar 25 procent.  Het aantal aangehouden verdachten daalde licht. Van iets meer dan 3000 naar iets minder.

Uit de gegevens van de PolitieMonitorbevolking (PMB) blijkt dat de Flevolander zich nog nooit zo veilig heeft gevoeld sinds de invoering van de PMB in 1993.  "Aan de andere kant blijft de tevredenheid over het laatste klantcontact in zijn totaliteit redelijk stabiel, al zien we nu wel weer een lichte daling. Dat willen we verbeteren", aldus Eringa.

Beter

Eringa gaf onder meer als verklaring; de stijging van het aantal meldingen, de aandacht om meer aangifte te doen en de groei van het bewonersaantal. Kortom, meer politiecontacten, aan de andere kant was hij ook kritisch op de eigen organisatie. "Processen-verbaal en contacten met de burger moeten beter, want stijgende cijfers zijn mooi, maar we willen met name investeren in kwaliteit van werk".

Inmiddels werkt het Flevolandse korps al nauw samen met korps Gooi en Vechtstreek. Zo wordt gebruik gemaakt van elkaars diensten en gebouwen. Het gaat daarbij om de onderdelen Observatieteam, Technische Recherche en het politie trainingscentrum in Almere.  Ook is de komst van één teleservicenter dat de 0900-8844 telefonie goed moet afhandelen niet ver meer. 
Dit levert een behoorlijke kostenbesparing op. Financieel is het korps op de goede weg, al moet Politie Flevoland nog steeds voorzichtig met geld omgaan, schetste Eringa.

Werven

Wat de personele ontwikkelingen betreft kon hij het volgende melden. "Allereerst is het ziekteverzuim gedaald van 7,8 naar 7,0 procent. Ook is door natuurlijk verloop en medewerkers die na hun detachering afscheid hebben genomen van ons korps behoorlijk bezuinigd op personeelskosten. Dat biedt perspectief om agenten te werven en aan te nemen. Volgend jaar zullen de eerste studenten weer naar school gestuurd worden. Ondertussen zal korps Flevoland ook ervaren politiemensen gaan werven. "

bron:Politie FlevolandComments are closed.
%d bloggers liken dit: