Minister Donner van Justitie wil dat de Stichting de Thuiskopie snel orde op zaken stelt om de financiële verantwoording en informatievoorziening te verbeteren. Ook wil hij dat het bestuur in volledige onafhankelijkheid tot besluitvorming kan komen Dit staat in een brief die de bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Stichting de Thuiskopie is een privaatrechtelijke instelling die is aangewezen voor de inning en verdeling van de vergoeding voor het maken van thuiskopieën aanrechthebbenden. Zij verdeelt niet zelf maar wijst daarvoor zogenaamde verdeelorganisaties aan die het geld uitkeren.
De organisatie krijgt drie maanden de tijd om een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast moet er binnen zes maanden een volledig, definitieve financiële verantwoording komen over het incassojaar 2004. Met de maatregelen neemt minister Donner de aanbevelingen over van het College van Toezicht Auteursrechten dat begin vorig jaar op verzoek van de bewindsman onderzoek deed naar aanleiding van klachten over de manier van werken van de Stichting de Thuiskopie. Dit onderzoek richtte zich op de financiële verantwoording van de inning, het beheer en de verdeling van thuiskopiegelden, en de bestuurlijke inrichting.
De bewindsman trekt de aanwijzing van de Stichting de Thuiskopie in als de aanbevelingen binnen de gestelde termijnen niet worden gerealiseerd. Omdat er volgens het College van Toezicht sinds 2004 een constante stroom van verdeling van de vergoeding voor het maken van thuiskopieën onder uitvoerende kunstenaars op gang lijkt te zijn gekomen, is het voor een onmiddellijke intrekking van de aanwijzing nog te vroeg. Dat betekent dat Stichting de Thuiskopie in de gelegenheid wordt gesteld orde op zaken te stellen.
Het College van Toezicht stelde onder meer vast dat de verdeling van thuiskopiegelden door de verdeelorganisaties onder uitvoerende kunstenaars in de periode 1993-2001 onaanvaardbare vertragingen heeft opgelopen. Stichting de Thuiskopie heeft niet tijdig ingegrepen om die problemen op te lossen. Ook schiet de financiële verantwoording tekort over de activiteiten van de verdeelorganisaties die onder verantwoordelijkheid van de Stichting de Thuiskopie werken. Verder vindt het College dat de huidige bestuurssamenstelling ertoe leidt dat de verdeelorganisaties een te sterke invloed hebben op de gang van zaken.
bron:MinJus