Over acht jaar behoren de huidige kwaliteitsproblemen van de gebouwen van verzorgings- en verpleeghuizen tot het verleden. Dat schrijft staatssecretaris Ross in reactie op een onderzoek van College bouw ziekenhuisvoorzieningen. Het Bouwcollege concludeerde dat de kwaliteit van het gebouw bij tweederde van de verzorgingshuizen matig of slecht was. Verpleeghuizen doen het iets beter. Daarvan scoort bijna de helft goed, en de andere helft matig of slecht.

Scheiden van wonen en zorg
Ross noemt de uitkomsten van het onderzoek "niet erg florissant". Ze schrijft dat de problemen bij de verpleeghuizen over ongeveer acht jaar verleden tijd moeten zijn. De staatssecretaris benadrukt dat verzorgingstehuizen bij het oplossen van hun problemen niet automatisch moeten kiezen voor aanpassing van de bestaande bouw. Ze dringt er op aan om hun zorgaanbod voor een belangrijk deel buiten de muren van de instelling te gaan leveren; aan mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben. Dit past in het beleid van VWS om wonen en zorg te scheiden (extramuralisering). Er komen steeds meer geschikte woningen waardoor mensen die zorg nodig hebben zelfstandig kunnen blijven wonen.

Privacy
Een groot deel van de slecht scorende verpleeghuizen heeft nog vierbedskamers en voldoet om die reden niet aan de kwaliteitseisen van het Bouwcollege. Ten tijde van de bouw van de verpleeghuizen waren kamers met vier tot zes bedden de normaalste zaak van de wereld. VWS wil dat mensen meer privacy krijgen. Daarom moeten alle drie- of meerpersoonskamers voor 2010 omgebouwd zijn tot à©à©n- of tweepersoonskamers.

In het onderzoek van het Bouwcollege werd de kwaliteit van een verzorgings- of verpleeghuis afgemeten aan factoren als de aanwezigheid van meerpersoonskamers (drie bedden of meer), aangepast sanitair, de grootte van de woonkamers, de toegankelijkheid van het gebouw voor minder validen en de huidige arbo-wetten voor het personeel.

bron:VWS