Begin 2005 heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 259 kippeneieren bemonsterd en onderzocht op residuen van diergeneesmiddelen. Hoge gehaltes van residuen zijn niet aangetroffen. Wél zijn residuen aangetroffen van elf middelen die niet mogen worden toegepast bij legkippen. In twee gevallen heeft de VWA maatregelen genomen.

De VWA dringt er bij het georganiseerde bedrijfsleven op aan dat maatregelen worden genomen om de situatie te verbeteren. Samen met de AID en het Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten wordt nagegaan op welke wijze de controledruk op het correcte gebruik van diergeneesmiddelen bij legpluimveehouders kan worden geïntensiveerd.
bron:VWA