Een 52 jaar man uit de Lutte is dinsdagmorgen 16 mei aangehouden. De man wordt ervan verdacht verantwoordelijk dan wel mede verantwoordelijk te zijn geweest voor het opzettelijk doden van een groot aantal dieren. De 52 jarige is ondertussen in verzekering gesteld. Het onderzoek door de afdeling milieu van de politie Twente en de Algemene Inspectiedienst wordt voortgezet. Over het hoe en waarom van het doden van de dieren kunnen op dit moment in het belang van het onderzoek nog geen mededelingen worden gedaan.

Door het eten van met dodelijk gif bewerkt slachtafval zijn in de afgelopen tijd 29 roofvogels en 1 steenmarter gedood. Deze slachting heeft plaatsgevonden in de maanden januari, februari en maart van dit jaar in het landgoed Boerskotten in de Lutte nabij Oldenzaal, eigendom van de Vereniging van Natuurmonumenten. De dieren die gedood zijn, zijn 26 buizerds, 1 havik, 1 blauwe kiekendief, 1 sperwer en 1 steenmarter. Daarnaast bestaat het vermoeden dat ook twee honden van het gif hebben gegeten, waarvan 1 hond het niet heeft overleefd.Het wordt ook niet uitgesloten dat meerdere dieren slachtoffer zijn geworden van deze praktijken. Veel dieren die merken dat ze dood gaan, verstoppen zich en worden dan ook niet zo snel aangetroffen.
Het gebruikte gif is schadelijk voor zowel mens als dier. Mede om deze reden is door de politie samen met medewerkers van Natuurmonumenten het landgoed uitgekamd om zoveel mogelijk te proberen het gevaar te beteugelen. Bij dit uitkammen werden diverse van de hierboven genoemde vergiftigde dieren aangetroffen.

Over wegen en paden kan momenteel weer vrijuit worden gewandeld, toch worden wandelaars verzocht goed op te letten en hun honden, zoals eigenlijk ook verplicht is, aangelijnd te houden. De politie is onmiddellijk na de eerste meldingen gestart met een onderzoek. Dit heeft nu geleid tot de aanhouding van een verdachte. De politie sluit niet uit dat jachtbelangen mogelijk een rol spelen.
bron:Politie Twente