In een onderzoek naar oorlogsmisdaden heeft de Nationale Recherche maandag in Amsterdam een man uit Rwanda aangehouden. Het gaat om de 38-jarige Joseph M. die in 1994 vermoedelijk betrokken is geweest bij de massamoorden in de regio Kibuye, in Rwanda. Joseph M is een broer van Obed R., die inmiddels door het Rwanda Tribunaal veroordeeld is tot 25 jaar gevangenisstraf wegens genocide.

Op grond van door de IND verstrekte informatie is de Nationale Recherche een onderzoek gestart. In het kader van dat onderzoek zijn getuigen gehoord. Deze getuigen hebben verklaringen afgelegd dat M. een rol had in verschillende aanvallen op Tutsi’s in Mugonero, in de regio Kibuye. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven Tutsi’s, die bij een wegversperring uit een ambulance zijn gehaald, te doden.

M. wordt verdacht van deelname aan de Interahamwe, een militie van de staatspartij MRND (Mouvement Revolutionaire National pour le Devélopement). De Interahamwe, is betrokken geweest bij het doden van duizenden burgers, voornamelijk Tutsi’s, in de omgeving van Kibuye in de periode april – juni 1994.

Na zijn aanhouding is M. in verzekering gesteld en vandaag door de rechter-commissaris in Den Haag voor veertien dagen in bewaring gesteld voor overtreding van de Wet Oorlogsstrafrecht en de Uitvoeringswet Folteringsverdrag. Het Landelijk Parket heeft het Rwanda Tribunaal in kennis gesteld van de aanhouding.

De Nationale Recherche is op het e-mail adres [email protected] bereikbaar voor getuigen die in verband met deze zaak contact met de politie willen opnemen.

Nederland geen veilige haven voor oorlogsmisdadigers
De opsporing van oorlogsmisdaden wordt nationaal en internationaal gezien als een zaak van het grootste belang. Het gaat niet zozeer om het belang van Nederland als afzonderlijke staat maar meer om het belang van de gehele internationale rechtsorde. De overheid wenst nationaal en internationaal een signaal te geven dat Nederland geen veilige haven is voor folteraars en oorlogsmisdadigers. Ook Nederlanders die in het buitenland oorlogsmisdrijven plegen kunnen in Nederland hiervoor worden vervolgd.

De opsporing en vervolging van internationale misdrijven zoals oorlogsmisdaden, genocide en foltering worden onder gezag van het Landelijk Parket uitgevoerd door een multidisciplinair team van de Nationale Recherche bij het KLPD

bron:OM